Privacybeleid

Bij Little Life geven wij veel om uw privacy. Om die reden verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan daarbij uiterst zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. U kunt er van uit gaan dat wij uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen aan derden zullen verstrekken.

In dit privacybeleid wordt omschreven welke gegevens wij verzamelen, waar deze voor worden gebruikt en met wie deze worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Little Life verwerkt van iedereen die wel eens contact heeft (gehad) met Little Life. Hiermee doelen wij onder andere op onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 01-12-2021. Wanneer een nieuwe versie gepubliceerd wordt dan vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Betekenis en de verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Little Life, gevestigd aan de Wolfshoek 62, 5154AD te Elshout, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Onder persoonsgegevens wordt in dit privacybeleid verstaan alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres.
Little Life verwerkt de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Little Life. Deze gegevens ontvangen wij rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met ons.
In enkele gevallen ontvangen wij jouw gegevens van derden, namelijk wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt.

Hoe jouw gegevens worden verzameld

In totaal verzamelt Little Life vanuit de volgende zes bronnen jouw gegevens.

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Zodra jij iets bestelt, heeft Little Life bepaalde gegevens nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en om je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor het eventueel retourneren van je bestelling zijn deze gegevens nodig. Concluderend geldt dat deze gegevens nodig zijn om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. De gegevens die wij hiervoor verzamelen zijn jouw naam, e-mailadres, bezorgadres, betaalgegevens en je telefoonnummer.

Payment processors

Voor het afhandelen van betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Zowel Little Life als Mollie hebben passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
Little Life bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Om jouw bestelling in goede orde op het door jou doorgegeven adres te kunnen laten bezorgen, werken wij samen met logistieke partners, waaronder MyParcel, DHL en PostNL. Aan deze partijen worden jouw klantnummer, bestelnummer, naam en bezorgadres door gegeven om ervoor te zorgen dat zij jouw pakketje op de juiste manier kunnen verwerken.

Onze logistieke partners ontvangen van ons jouw naam en bezorgadres, factuuradres en e-mailadres. Wanneer je dit bij het plaatsen van jouw bestelling hebt aangegeven, krijgen logistieke partners ook jouw telefoonnummer. Deze informatie hebben zij nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren, om je op de hoogte te houden van het bezorgmoment en je de mogelijkheid te geven om eventueel van aanvullende diensten van deze logistieke partners gebruik te maken.

Facturatie en boekhouden

Ook voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding hebben wij te maken met jouw persoonsgegevens. In dit proces gaat Little Life wederom zeer zorgvuldig om met jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en de details met betrekking tot jouw bestelling.
Little Life is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

Gegevens voor reviews & vraag- en antwoord

Little Life is dol op reviews, en onze klanten ook. Als je een review schrijft, kies jij of je persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Je kunt ook een pseudoniem gebruiken. Ook kun je aangeven of wij naar aanleiding van review contact met je op mogen nemen.
Bij je review wordt automatisch aangegeven of je het product wel of niet hebt gekocht bij Little Life. Hiermee wil en kan Little Life de transparantie en betrouwbaarheid van de reviews waarborgen en kunnen onze klanten reviews beter op waarde schatten. Of je het product bij Little Life hebt gekocht kunnen we controleren met behulp van jouw bestelinformatie.

Wij plaatsen reviews alleen met jouw toestemming. Omdat reviews lang waardevol zijn voor klanten, bewaren we een review totdat jij van ons vraagt de review te verwijderen.

Gegevens voor prijsvragen en acties

Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan jou, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. Ook hier geldt dat Little Life jouw gegevens niet langer bewaart dan op grond van wettelijke termijnen is toegestaan.

De gegevens van particuliere en zakelijke verkooppartners

De omgang met gegevens van particuliere en zakelijke verkooppartners en leveranciers is hierop geen uitzondering. Voor deze partijen geldt hetzelfde privacybeleid.
Little Life verzamelt de contactgegevens van het bedrijf (inclusief KvK-nummer en BTW-nummer), de betreffende contactpersoon en betaalgegevens. Als je contactpersoon bent bij een leverancier dan worden jouw contactgegevens opgeslagen en wordt bij gehouden voor welke leverancier je werkt. Je gegevens worden gedurende de gehele leveranciersrelatie bewaard.

Waarvoor jouw gegevens gebruikt worden

Algemeen doel van de verwerking

De gegevens die door Little Life worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van wettelijke verplichting.

Optimaliseren winkelbeleving

Wanneer je op Little Life een artikel bekijkt, zie je ook andere, aanbevolen artikelen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het artikel of de categorie waar je op dat moment naar kijkt. Op basis van statistieken weet Little Life dat klanten die dat artikel kochten, ook geïnteresseerd waren in de andere artikelen. Deze aanbevelingen zijn niet persoonlijk, iedereen die dat artikel bekijkt, ziet dezelfde aanbevelingen.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat Little Life op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege moet delen. In een dergelijk geval is Little Life gedwongen uw gegevens te delen.

Marketingtechnische doeleinden

Little Life heeft geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes. Delen wil Little Life graag delen via e-mail. Als je een account hebt en één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, e-mailt Little Life jou suggesties, acties, nieuwtjes en artikelinformatie op basis van je aankopen en verzoeken, tenzij je hebt aangegeven dat niet wenselijk te vinden. Als je dit soort e-mails niet langer wenst te ontvangen kun je je altijd direct afmelden.

Bewaartermijnen

Little Life bewaart uw gegevens zolang u klant bent. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Little Life worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Little Life verwerkt en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Daarvoor kun je een verzoek indienen. Little Life streeft ernaar om hier binnen 30 dagen een reactie op te sturen. Als je verzoekt wordt ingewilligd stuurt Little Life naar het betreffende e-mailadres een kopie van alle gegevens.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Little Life verwerkt en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Daarvoor kun je een verzoek indienen. Little Life streeft ernaar om hier binnen 30 dagen een reactie op te sturen. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt Little Life naar het betreffende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Little Life verwerkt en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Daarvoor kun je een verzoek indienen. Little Life streeft ernaar om binnen 30 dagen een reactie te sturen. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt Little Life jou naar het betreffende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Little Life verwerkt en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Daarvoor kun je een verzoek indienen. Little Life streeft ernaar om binnen 30 dagen een reactie te sturen.  Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt Little Life naar het betreffende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die Little Life verwerkt of in opdracht van Little Life door derden zijn verwerkt.

Recht van bezwaar

Je hebt in enkele gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je bezwaar maakt zal Little Life onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Wanneer blijkt dat het bezwaar gegrond is zal Little Life kopieën van verwerkte gegevens ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact met ons op.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Little Life met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op. Little Life helpt jou graag.